Gmina Hajnówka informuje, iż dnia 4 czerwca 2020 r. sygnowano umowę o przyznaniu pomocy na rzecz realizacji zadania „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie” objętego pomocą w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

logo mkidn