Długo oczekiwana inwestycja zostanie zrealizowana.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się jeszcze w 2016r. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, projekt przebudowy ulicy był gotowy w 2018r. W tym też roku ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. Ze względu na wysokość ofert (I przetarg ok. 960 tysięcy, II przetarg-ok 690 tysięcy) Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz podjęła trudną decyzję o unieważnieniu postępowania.

W dniu 26 maja 2020r. nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę odcinka drogi gminnej 108571 B ul. Torowa w Dubinach -

 

I etap. Szacunkowa wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 716 802,09 zł brutto. Wpłynęło 6 ofert, z których najtańsza opiewa na kwotę ok 470 tysięcy zł brutto.

Decyzja Wójt z 2018r. umożliwia wykonanie przebudowy ulicy za dużo mniejsze pieniądze.

 

W ramach robót zostanie przebudowany odcinek o długości ok 770,05 mb wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 163 mb. Planowany termin zakończenia robót-30 września 2020r. Przetarg wygrała firma TFK ROADS z Siemiatycz.

 

Całość inwestycji zostanie pokryta ze środków własnych Gminy.

 

20200608 072355 HDR

20200608 072217 HDR