Trwają prace związane z zapewnieniem sprawności komunikacyjnej w ramach miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie. Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich upamiętnia mieszkańców sołectwa, którzy stracili życie w wyniku represji w latach 1941 – 1944. Pamięć o owych tragicznych wydarzeniach jest żywa wśród mieszkańców sołectwa. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie podczas domowych uroczystości i wizyt u dziadków.

Dotychczasowe dojście do pomnika ofiar wykonane było z gresu wysypanego pomiędzy krawężnikami betonowymi. Funkcjonalność tego rozwiązania pozostawiała wiele do życzenia – zwłaszcza w przypadku osób starszych poruszających się o kulach lub na wózku. Dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwy był zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania utwardzonego chodnika prowadzącego do głównego pomnika oraz opaski wokół. Dodatkowo wykonane zostały tzw. pasy ostrzegawcze zapewniające bezpieczeństwo dla osób o ograniczonym polu widzenia. Ponadto, od strony drogi powiatowej, stanowiącej główną ulicę wsi w Starym Berezowie ustawiony zostanie znak informujący o miejscu pamięci narodowej. Całość inwestycji zwieńczona zostanie spotkaniem podsumowującym planowanym na koniec września 2020 r. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia tablicy ogłoszeń oraz strony Gminy Hajnówka.

„Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie” dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Ministerstwa Kultury.

 

droga do pomnika

 

mkidn