Miejscowość Wygoda według stanu na koniec grudnia 2019 r. zamieszkiwało 32 osoby. Wioska położona na pograniczu gminy i miasta Hajnówka jest idealnym miejscem do zamieszania dla osób, które chcą korzystać z uroków życia na wsi przy jednoczesnym łatwym dostępie do miasta. Dzięki staraniom administracji Gminy Hajnówka dostęp do usług miasta stał się jeszcze łatwiejszy.

            Z dniem 30 września 2020 r. zakończone zostały roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową głównej ulicy wsi. W ich trakcie wykonano nakładkę z betonu asfaltowego gr. 4 cm na istniejącej nawierzchni z potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową. Długość przebudowanego odcinak drogi wyniosła 430 mb, zaś szerokość nakładki – 5 m.

            Wartość wykonanych robót wyniosła 86 100,00 zł brutto.

 

M.B.

wygoda, maszyny na remontowanej drodze