Dnia 30 września 2020 r. o godz. 18:00 miało miejsce podsumowanie realizacji projektu „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie” finalizujące rzeczową realizację przedsięwzięcia. Przypominamy, iż Gmina Hajnówka dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego przyznanej w ramach Programu Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju pozyskała środki finansowe na zakup materiałów budowlanych.

Prace przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia zostały wykonane przez brygadę remontową Gminy Hajnówka. Wykonano: dojście i opaskę wokół głównego pomnika, paski ostrzegawcze od strony drogi powiatowej i przed stopniami schodów prowadzących do pomnika, nasadzenie wieloletniej roślinności ozdobnej. Podczas spotkania podsumowującego Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz zwróciła uwagę zebranych na starania Gminy Hajnówka zmierzające do zapewnienia właściwej rangi pomnika ofiar zbrodni hitlerowskich w Starym Berezowie na ludności cywilnej. „Jesteśmy zobowiązani pamiętać o trudnej historii naszego regionu – mówi nam Wójt Gminy - także po to, aby nigdy się nie powtórzyła”. Podczas spotkania zgromadzeni mieli okazję wysłuchać referatu przybliżającego tragiczne wydarzenia 25 czerwca 1941 r. Spotkanie uświetnił występ zespołu Czyżowianie, który wykonał utwory patriotyczne ze swojego bogatego repertuaru.

 

M.B.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.