W związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie ok. 540 tys. zł. wyłoniono wykonawcę na przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie i zmianę sposobu jego użytkowania na Dom Dziennego Pobytu. Mieszkańców Nowoberezowa i pobliskich  miejscowości zapewniamy, iż nie spotkają ich utrudnienia w użytkowaniu budynku (po zakończeniu remontu).

 

Na ostatniej sesji Rady Gminy Hajnówka wprowadzono do budżetu kolejne 800 tys. zł. jakie Gmina Hajnówka pozyskała na inwestycje drogowe. Planowana jest przebudowa dwóch odcinków ulicy Łąkowej w Dubinach, na które projekty były przygotowane na przełomie lat 2017/2018. W sumie Gmina Hajnówka otrzymała wsparcie w wysokości 2 mln. 100tys. zł. Na oba odcinki wyłoniono wykonawcę.

 

Na bieżąco uzupełniane są ubytki na asfaltowych nawierzchniach dróg, a w ostatnim okresie prowadzone jest żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych.

 

Doceniając zaangażowanie straży pożarnych Gminy poczyniono zabiegi na utwardzenie dojazdu do garażu OSP Nowokornino. Wartość zadania to kwota 36 900 zł. Otrzymano wsparcie 17 tys. zł. na ten cel z zewnątrz. Uzyskano również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 tys. zł. na wyposażenie wszystkich działających jednostek OSP Gminy Hajnówka. Natomiast w remizie OSP Orzeszkowo ochotnicy strażacy prowadzą prace remontowe posadzki i dokonują wymiany drzwi. Całość inwestycji jest realizowana dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Hajnówka oraz środkom pozyskanym z KP PSP  w Hajnówce.

 

W miejscowości Nowokornino zostanie zrealizowany projekt w ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych. Wsparcie 7 tys. zł. zostanie zwiększone środkami własnymi gminy i w miejscu po byłej zlewni mleka powstanie miejsce spotkań i rozrywki dla dzieci i mieszkańców.

 

W tym samym czasie przygotowywane jest też zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mochnatem oraz Orzeszkowie gdzie trwa docieplenie budynku oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.