Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych

 1. Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka’’, została wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowa przepompowni na ul. Łąkowej, trwają prace przy korytowaniu pod podbudowę drogi. Wartość inwestycji 6475150,50zł
 1. Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Starym Berezowie, wykonano wykop pod fundamenty, wykonano stopy fundamentowe, trwają prace porządkowe i przygotowawcze do wykonania podbudowy pod posadzkę. Roboty są wykonywane siłami brygady remontowo budowlanej UG Hajnówka. Wartość inwestycji 326 412 zł
 2. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa wiaty w Nowokorninie’’, wykonano stopy fundamentowe, trwają prace przy przygotowaniu drewna na konstrukcję wiaty. Wartość zadania 10 000,00zł
 3. Dokonano wyrównania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Hajnówka,
 4. Wyłoniono wykonawcę na realizacje zadania pn.: "Dostawa żwiru do wykonania remontu bieżącego nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Hajnówka". Wartość zadania 77 758,20zł
 5. Wykonano przeniesienie pomnika Józefa Piłsudskiego spod budynku po byłej szkole podstawowej w Nowoberezowie pod budynek Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie. Zadanie było wykonywane przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej.
 6. Dokonano odmulenia rowów przydrożnych w miejscowości Mochnate i Stare Berezowo, roboty stanowią pierwszy etap przebudowy ulicy wsi w Mochnatem i starym Berezowie, która będzie polegać na ułożeniu nakładki z betonu asfaltowego. Wartość zadania 14 046,46zł
 7. Podpisano umowę na opracowanie programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą.: ,,Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Hajnówka’’ t.j:
 • odcinek drogi gminnej nr 108534B Olszyna – kol. Wygon (długość 970mb),
 • droga wewnętrzna Lipiny – Sawiny Gród (długość 1420mb),
 • droga wewnętrzna od miejscowości Sawiny Gród – granica lasu Puszczy Białowieskiej (długość 540mb). Wartość umowy 50 430,00zł.
 1. Dokonano zdjęcia pobocza odcinka drogi gminnej nr 108553B Mochnate – Borek (odcinek od drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki do miejscowości Borek). Wartość zadania 2 900zł.
 2. Dokonano wymiany 2 przepustów w miejscowości Mochnate. Koszt robocizny - 600zł.
 3. Zakupiono stolarkę okienną i drzwiową do świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych. Koszt stolarki 19 251,35zł. Stolarka zostanie zamontowana w okresie lipiec - sierpień 2022r.
 4. Zakupiono dwa zestawy urządzeń mini siłowni (orbitrek + wioślarz), które zostaną zamontowane w miejscowościach Lipiny i Nowosady.
 5. Dokonano przebudowę odcinka linii napowietrznej  w miejscowościach: Sawiny Gród, Pasieczniki Duże i Orzeszkowo, Inwestorem realizacji inwestycji było PGE Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.