Zapowiadają się kolejne inwestycje na terenie Gminy Hajnówka.


W ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych - PGR nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na zadania: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach” oraz „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z rozbiórką komina” o łącznej wartości 1 562 660,59 zł.