W dalszym ciągu trwają prace przy realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka.

W ramach tego zadania wykonano już pierwszą warstwę nawierzchni asfaltowej na odcinku od miejscowości Lipiny do skrzyżowania z drogą prowadzącą do ulicy Podlasie w Hajnówce. Fragment przebudowywanej drogi w m. Dubiny zyskał już nowe krawężniki, a ścieżka pieszo-rowerowa na całej długości obrzeża chodnikowe.

Środki na to zadanie w kwocie 6 151 392,97 zł zostały pozyskane w ramach Rządowego Funduszu -Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

 

images/obrazy_na_2022//inwestycje-2022-09_mini.jpg