W dniu 03.10.2022r. została podpisana umowa z Lasami Państwowymi na remont drogi gminnej nr 108586B położonej między drogą powiatową Orzeszkowo - Poryjewo, a drogą gminną w Orzeszkowie. Remont opiewa na kwotę 127.858,50 zł. brutto. Udział środków związanych z funduszem leśnym wyniesie 52% szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia, co daje kwotę 66.486,42 zł.
 
To już kolejna inwestycja drogowa w tym roku na terenie gminy.