W dniu 18.04.2024r. zostały zakończone roboty na odcinku drogi powiatowej od znaku Nowoberezowo (początek wsi)- Nowokornino- Trywieża- Rzepiska. Środki pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast Gmina Hajnówka przekazała na ten cel wsparcie w wysokości 200 tysięcy zł. Droga na odcinku ok. 7,5 km zyskała nową nakładkę asfaltową. Poprawiono też pobocze.