Kolejna pomoc finansowa dotrze do Gminy Hajnówka. W dniu 17.04.2024r. Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Umowę na dotację celową gminom z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 r. Jest to kwota 29,5 tys. zł.