W dniu 19.04.2024r. Pani Joanna Miniuk-Bielska- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego ,,MAKSBUD" Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego podpisała z Wójt Gminy Hajnówka- Lucyną Smoktunowicz  Umowę na "Rozbudowę drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo- Jagodniki". Wartość zadania to kwota 2 185 095,00 zł. brutto. Środki zostały pozyskane z Polskiego Ładu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót do dnia 7.10.2024 r.

 maksbud 2024 04 19