1 Budowa 147 szt. kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych osób fizycznych, środki finansowe pochodziły  z Ministerstwa Ochrony Środowiska
2 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lipinach o dług. 625m o nawierzchni betonowej, inwestycja zrealizowana ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Nadleśnictwa Hajnówka, Miasta Hajnówka oraz środków własnych
3 Udział gminy Hajnówka w przebudowie drogi Dubicze Osoczne – Jagodniki, 50% środków pochodziło z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, natomiast pozostałe 50% środków pochodziło z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka  i Starostwa Powiatowego w Hajnówce  
4 Zrekultywowano gminne składowisko odpadów komunalnych w Starym Berezowie, inwestycja współfinansowana prze Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
5 Wybudowano 17 wiat przystankowych  
6 Wykonano 10 szt. tablic ogłoszeń w sołectwach
7 Wykonano i zamontowano 35 szt. znaków informacyjnych (kierunkowych) z numerami nieruchomości
8 Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Mochnatem  
9 Porządkowanie i naprawa miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy  
10 Rozebrano budynek obory w Trywieży  
11 Wybudowano oświetlenie uliczne w:  
  a Nowoberezowie – 1 lampa do osiedla PGR  
  b Sacharewie – 2 lampy  
  c Dubiny ul. łąkowa – 1 lampa  
12 Remonty obiektów gminnych:  
  a garaż OSP w Mochnatem
  b docieplenie i elewacja budynku gospodarczego OSP w Mochnatem
  c garaż OSP w Nowokornino
  d garaż OSP w Orzeszkowie
  e pomieszczeń GCK w Dubinach
  f świetlica w Czyżykach, Borysówce
  g budowa placu zabaw przy świetlicy w Nowosadach
  h przebudowa parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie
13 Żwirowanie dróg gminnych – wbudowano 3 000 m3 żwiru  
14 Wybudowano przyłącze kanalizacyjne w Budach Leśnych