Lp. Nazwa inwestycji Wartość inwestycji Wartość dofinansowania  
1 Budowa altan w Puciskach 24 969 zł 20 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
2 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce 9 610 zł    
3 Przebudowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie 3 297 zł (koszt materiałów)     
4 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Soroczej Nóżce 14 022 zł     
5 Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Nowoberezowie 14 514 zł    
6 Budowa wiaty przy świetlicy w Kotówce,

1 800 zł    
7 Wymiana zbiornika na gaz w Ośrodku Zdrowia w Nowoberezowie,

8 610 zł   
8 Wymiana pieca CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie 5 569 zł    
9 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie (instalacja CO + malowanie), 19 000 zł    
10 Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo do drogi woj. nr 685, nawierzchnia asfaltowa o długości 1214 mb, 678 283 zł 400 000 zł - Nadleśnictwo Browsk
11 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma, nawierzchnia asfaltowa 1046 mb, 532 516 zł 400 000 zł - Nadleśnictwo Browsk
12 Remont drogi gminnej w Soroczej Nóżce, nawierzchnia asfaltowa o długości 370 mb i nawierzchnia żwirowa o długości 830 mb, 527 996 zł 400 000 zł - Nadleśnictwo Browsk
13 Remont odcinka drogi gminnej asfaltowej w Mochnatem, powierzchnia utwardzona grysem o długości 130 mb 4 000 zł    
14 Zakup i wbudowanie żwiru na remont dróg gminnych   żwirowych (3 500 m3) 103 320 zł    
15 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z trenu gminy Hajnówka, usunięto 113 ton azbestu z pokryć dachowych budynków, 32 815,36 zł 31 658 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
16 Utworzenie Wioski Małego Osocznika, zabawki placu zabaw + poligrafia, 16 000 zł 10 000 zł – Fundacja Banku Zachodniego WBK Grupa Santander
17 Nestle Porusza Polskę – siłownia zewnętrzna przy GCK w Dubinach, 14 000 zł 14 000 zł - 4FRAME sp. z o.o. sp. k z siedzibą w   Warszawie,
18 Remont pomieszczeń budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubinach, 11 500 zł    
19 Remont pomieszczeń OSP w Mochnatem, 464 zł (materiały )  
20 Remont świetlicy w Czyżykach, 6 000 zł (materiały)    
21 Remont świetlicy w Trywieży, 7 000 zł (materiały)    
22 Remont mogił ofiar na cmentarzu w Hajnówce 45 400 zł 30 000 zł – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,
5 000 zł – Wojewoda Podlaski,
5 000 zł – Burmistrz Miasta Hajnówki,