W pierwszych dniach maja zakończono prace związane z remontem tarasu przy budynku GCK w Dubinach. Zadanie polegało na częściowej wymianie słupków drewnianych, spróchniałych krokwi i wykonaniu nowego pokrycia z tworzywa PCV. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła 4 199,85 zł.

 

Powoli, ale sukcesywnie doprowadzamy tereny zielone zlokalizowane za naszą świetlicą do użyteczności. Dzięki współpracy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i tutejszego samorządu okolice świetlicy wiejskiej pięknieją i zyskują na funkcjonalności. W 2016 r. zamontowano zabawki placu zabaw. W tym samym roku mieszkańcy Dubin w internetowym głosowaniu wyklikali  dla siebie siłownię, a w 2017 r. wykonano remont tarasu oraz uzupełniono ogrodzenie. Obecnie milusińscy mogą beztrosko korzystać z placu zabaw, a ich rodzice… chociażby czytać książki wypożyczone przez okno z biblioteki – bez obaw, że nasze dzieci wydostaną się na ulicę lub złapie je przelotna ulewa. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w współpracę na rzecz dubińskich terenów zielonych – w szczególności radnym okręgu Dubiny. Jednocześnie zapraszam do rozmów i składania koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych. Jak pokazał przykład Dubin – warto rozmawiać i działać razem.

                                                                                  

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

 

altana