Puciska i Stare Berezowo wspólnie wystarały się o swoje własne mini – siłownie. Decyzja o złożeniu wspólnego wniosku zapadła jeszcze w maju bieżącego roku i miała związek z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Podlaskiego naboru wniosków do „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”. Rady sołeckie powzięły stosowne uchwały, a Urząd Gminy Hajnówka przygotował dokumentację wymaganą przez Urząd Marszałkowski. Oddane do użytku mini – siłownie rekreacyjne dołączyły do grona 3 oddanych do użytku w latach 2016 – 2018 siłowni „pod chmurką” w Dubinach, Nowoberezowie i Mochnatem. Warto wspomnieć, iż wzorem poprzednich siłowni i tegoroczne powstały z inicjatywy mieszkańców przy współpracy z samorządem Gminy Hajnówka.

 

Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

 

 

 Wójt Gminy Hajnówka

 Lucyna Smoktunowicz

 

inwestycje