Długi okres poprzedzający przygotowanie projektów na drogi na terenie Gminy Hajnówka przyniósł oczekiwany efekt.

W dniu 19 października 2018 r. Wójt Gminy Hajnówka podpisała umowę na przebudowę odcinka ul. Łąkowej ( nr 521/9 i 522/13).  To już druga inwestycja drogowa w 2018 r w Dubinach.

20181017 094237

 

 

Obecnie trwają prace wykończeniowe przy przebudowie odcinka ul. Łąkowej (I etap) w kierunku rzeki Leśnej Prawej. II etap planowany jest do wykonania w 2019 r.

 

20181018 15534220181018 155526

 

Odbyły się też dwa przetargi na przebudowę I etapu ul. Torowej w Dubinach. Jednakże ze względu na zbyt wysoki koszt wykonania podbudowy, zadanie to planuje się wykonać w całości w roku 2019 (bez podziału na etapy).

 20181017 094022 HDR

 

Kosztorysowa wartość przebudowy dróg w Dubinach przekracza 8 mln zł i w związku z tym ich budowa będzie prowadzona etapowo. Planowanym działaniem będzie poprawa infrastruktury drogowej na terenie całej Gminy Hajnówka.

20181018 15564120181018 155826 HDR

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz