lasy państwowe
W dniu 03.10.2022r. została podpisana umowa z Lasami Państwowymi na remont drogi gminnej nr 108586B położonej między drogą powiatową Orzeszkowo - Poryjewo, a drogą gminną w Orzeszkowie. Remont opiewa na kwotę 127.858,50 zł. brutto. Udział środków związanych z funduszem leśnym wyniesie 52% szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia, co daje kwotę 66.486,42 zł.
 

droga lipiny-dubiny

W dalszym ciągu trwają prace przy realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka.

droga lipiny-dubiny

Trwają obecnie prace przy realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka

polski ład

Zapowiadają się kolejne inwestycje na terenie Gminy Hajnówka.

inwestycje 2022-07

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych

  1. Trwają prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka’’, została wykonana kanalizacja deszczowa oraz przebudowa przepompowni na ul. Łąkowej, trwają prace przy korytowaniu pod podbudowę drogi. Wartość inwestycji 6475150,50zł