Dnia 19.10.2018 r. zakończona budowę drogi w Olchowej Kładce (I etap). wartość zadania wyniosła 761 754 zł. Z funduszu leśnego pozyskano na ten cel kwotę 350 tys. zł. W ciągu czterech lat wybudowano jedenaście dróg (co stanowi ponad 9 km długości). Dzięki wsparciu Lasów Państwowych Gmina Hajnówka otrzymała 2,5 mnl zł na modernizację dróg stanowiących dojazd do Puszczy.

 

Cieszy to, że zmienia się gmina, zmieniają się drogi, a za tym idą zmiany w miejscowościach Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz 

 

Długi okres poprzedzający przygotowanie projektów na drogi na terenie Gminy Hajnówka przyniósł oczekiwany efekt.

Puciska i Stare Berezowo wspólnie wystarały się o swoje własne mini – siłownie. Decyzja o złożeniu wspólnego wniosku zapadła jeszcze w maju bieżącego roku i miała związek z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Podlaskiego naboru wniosków do „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”. Rady sołeckie powzięły stosowne uchwały, a Urząd Gminy Hajnówka przygotował dokumentację wymaganą przez Urząd Marszałkowski. Oddane do użytku mini – siłownie rekreacyjne dołączyły do grona 3 oddanych do użytku w latach 2016 – 2018 siłowni „pod chmurką” w Dubinach, Nowoberezowie i Mochnatem. Warto wspomnieć, iż wzorem poprzednich siłowni i tegoroczne powstały z inicjatywy mieszkańców przy współpracy z samorządem Gminy Hajnówka.

 

Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

 

 

 Wójt Gminy Hajnówka

 Lucyna Smoktunowicz

 

inwestycje

 Inwestycje realizowane w kadencji 2014-2018

2014r.

  • Przebudowa drogi w Przechodach 592 265 zł. (200 tys. fundusz leśny).

 

2015r.

  • Przebudowa drogi w Lipinach o wartości 1 537 749 zł ( 250 tys. fundusz leśny).
  • Udział Gminy Hajnówka w przebudowie drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki w kwocie 74 603 zł.