W wyniku realizacji projektu wykonane zostaną 2 nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

PROW

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka – Etap II

Dnia 1 października 2019 r. Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz otrzymała promesę na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych zostało uzupełnione przez środki pozostające w dyspozycji Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk oraz własny wkład finansowy gminy.

Montaż finansowy dla przebudowy drogi gminnej Borysówka – Olchowa Kładka przedstawia się bardzo korzystnie biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości budżetu gminy – mówi nam Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka – pozyskane dofinansowanie, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji umożliwia konsekwentną realizację polityki inwestycyjnej Gminy Hajnówka.

Budowa drogi została zainicjowana jeszcze w 2018 roku, jednakże władze gminy, mając świadomość kosztów inwestycji zdecydowały się na podzielenie realizacji na dwa etapy. Przypominamy, iż w dniu zakończenia pierwszej części zadania wykonano dwa odcinki drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 619 m, podbudowę pod nawierzchnię asfaltową na długości 544 m, odmulenie rowów, ponadto wykonano zjazdy indywidualne i przepusty. Pozostały do zamknięcia inwestycji zakres prac planowany jest do zakończenia w bieżącym roku i obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej na długości 77 m, ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie wykonanej w ramach etapu I,  nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 450 m oraz nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach indywidualnych. Realizacja prac postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W Gminie w której większość miejscowości położone jest peryferyjnie względem dróg wojewódzkich bardzo ważna jest sprawna komunikacja na poziomie lokalnym – kontynuuje nasza rozmówczyni – a my mogliśmy ją zaspokoić.

 

 

W dniu 1 października 2019r Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz otrzymała z rąk Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego Promesę na dofinansowanie przebudowy dróg na terenie gminy Hajnówka. 653 196,40 to kwota , która zasili budżet i umożliwi realizację zadań inwestycyjnych jeszcze w tym roku.

Na ukończeniu są roboty budowlano-instalacyjne na obiekcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową w Dubiczach Osocznych"

 

Wójt Gminy Hajnówka, w ślad za serwisem dedykowanym wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, informuje, iż podmioty (m.in. producenci rolni, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) zainteresowane działalnością w sektorze produkcji energii odnawialnej mogą ubiegać się o dotację na założenie jak i rozbudowę istniejącej infrastruktury OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, biogazownie). Szczegółowe informacje odnajdą Państwo pod adresem: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-4.html