W Domu Dziennego Pobytu, w ramach promocji zdrowia i sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku, uczestnicy zaczęli swój dzień od rehabilitacji.

Systematyczność i sumienność chodzenia do DDP sprawia, iż Nasi uczęszczający na zajęcia z każdym dniem, z coraz większą ochotą i optymizmem uczęszczają na warsztaty. Na koniec dnia Panie zasiadły przy tarasowym stole spożywając posiłek przygotowany przez opiekunkę.