Prezes Stowarzyszenia
OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Ociepa


Warszawa, 1.07.2022 r.

Szanowna Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka

Szanowna Pani Wójt,

dziękuję za udział w konferencji programowej „Samorząd OdNowa", która odbyła się 20 czerwca w budynku Sejmu RP. Wysoka frekwencja, udział najważniejszych przedstawicieli administracji rządowej i przeprowadzone w czterech panelach debaty potwierdzają silną potrzebę synergii rządu i samorządu. Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie tak dużego organizmu jakim jest Polska, bez dobrej współpracy rządowo-samorządowej. Tylko razem jesteśmy w stanie osiągnąć ambitne cele rozwojowe. Jednocześnie mam świadomość, że wśród samorządowców i oddanych działaczy społecznych musi być silne poczucie i przekonanie, że na władzę centralną można liczyć.

Nasze stowarzyszenie - OdNowa RP - chce w pełni realizować te założenia. Jako ministrowie i posłowie jesteśmy oddani pracy u podstaw, a nasi samorządowcy to osoby, dla których wizja rozwoju ich Małych Ojczyzn stanowi polityczne credo. Synergiczność działań to także informowanie o wielu projektach i konkursach, w których jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim mogą brać udział. Projektem ważnym dla mnie, wiceministra obrony narodowej, jest Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie", a więc możliwość otrzymania 80% dotacji na realizację strzelnic wirtualnych, pneumatycznych lub bojowych, do czego Panią serdecznie namawiam. Planowaną datą ogłoszenia wspomnianego konkursu na strzelnice wszystkich 3 typów jest 2 sierpnia br. Za realizację tego programu odpowiedzialne jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji - https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/strzelnica-w-powiecie/


Jeszcze raz dziękuję za Pani obecność podczas konferencji programowej Samorząd OdNowa w Sejmie i zapraszam do dalszej współpracy.

Marcin Ociepa

Lider Stowarzyszenia OdNowa RP

 

Odnowa list