Wsparcie psychologiczne dla osób potrzebujących, w tym objętych kwarantanną lub chroniących się przed działaniami wojennymi na Ukrainie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Lp.

Powiat

Instytucja

Numer telefonu

Godziny wsparcia

znajomość języka obcego

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

hajnowski

Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej "PsychologiJa"

690639971

po umówieniu się telefonicznym

język rosyjski, język angielski, język białoruski

rodziny z dziećmi i młodzieżą

2

hajnowski

SP ZOZ w Hajnówce Centrum Zdrowia Psychicznego

856829004

poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00

-

Osoby dorosłe.

3

hajnowski

SP ZOZ w Hajnówce Poradnia Zdrowia Psychicznego

856829003

rejestracja telefoniczna

-

Osoby dorosłe. Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny, do którego można się zgłaszać osobiście bez skierowania oraz telefonicznie. 

4

hajnowski

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce

856833212, 606320811

piątek 8.00 - 12.00

język rosyjski

-

5.

hajnowski

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Hajnówce

856822305, 505135564

poniedziałek - wtorek 8.00 - 18.00, piątek 8.00 - 13.00

język rosyjski, język białoruski, dialekt/gwara (białoruski, ukraiński)

Istnieje możliwość zorganizowania wsparcia psychologa, zajęć redukujących poziom stresu dla dzieci lub/i rodzin w miejscach pobytu osób chroniących się przed działaniami wojennymi na terenie powiatu hajnowskiego

6

hajnowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

858767478, 856823642

po umówieniu się telefonicznym

-

-

7

hajnowski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce

856796960

Wtorek 8.00 – 8.30, środa 13.00 – 13.30

   

 

Opracowano dnia 03.03.2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Jolanta Prusinowska, tel. 856825983