Opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich

http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/pod_i_oplat/o_swietl.html