W dniu 31 października 2017 r. miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka związane z wyznaczaniem obszarów najbardziej problemowych na terenie Gminy oraz wyznaczaniem działań priorytetowych związanych z rewitalizacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom Lipin (i nie tylko). Państwa zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz wkład i uwagi wyrażone zarówno w formie ustnej jak i badania ankietowego zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu dokumentu.