Mieszkańcy wsi Fermy Dubińskiej składają serdeczne podziękowanie Panu Jarosławowi Kot, całej Radzie Gminy Hajnówka oraz pani Wójt Lucynie Smoktunowicz

baner

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji poświeconej zagospodarowaniu obszarów przyrodniczo cennych, która odbyła się w dniach 7-8 września 2017 r. w Białowiezy składamy bardzo serdeczne podziękowanie za pomoc finansową przekazaną na wydanie monografii (książki) z przebiegu konferencji.

baner

 Podziękowania dla Urzędu Gminy Hajnówka za udział 25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 15.01.2017r.