Podziękowanie Pani Lucynie Smoktunowicz - Wójt Gminy Hajnówka za uczestnictwo w "XIV Festynie Archeologicznym" Zbucz - "Grodzisko" - 08.09.2019r.

Koło Gospodyń wiejskich "Korniszonki" w Nowokorninie pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania Wójt Gminy Hajnówka za okazana życzliwość, pomoc, zaangażowanie i poświęcony czas przy organizacji Dnia Dziecka w Nowokorninie. Serdecznie dziękujemy i szczerze liczymy na dalsza równie udaną współpracę.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Koła Anna Szwarc

Podziękowanie dla Pani Lucyny Smoktunowicz Wójta Gminy Hajnówka przekazuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka wraz z pracownikami za zaangażowanie oraz współpracę przy organizacji II Pikniku Leśnego.