Logo Dni Otwartych..

Prezentując wspólnie najlepsze projekty zrealizowane Funduszy Europejskich przybliżyliśmy Polakom skalę zrealizowanych inwestycji oraz inspirowaliśmy do kolejnych przedsięwzięć.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie życzę Państwu dalszych sukcesów.

logo FIRE

W imieniu Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych chcę złożyć serdeczne podziękowania za udział w projekcie „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”, który został zrealizowany w 2016 roku.