HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.07.2016 DO 31.12.2016

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

18

20

sobota

19

17

14

19

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

18

20

sobota

19

17

14

19

Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary

18

20

sobota

19

17

14

19

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

30 sierpień

Miejscowość:

Borysówka, Bielszczyzna, Dubińska Ferma, Dubiny ulice: Cegielniana, Główna, Graniczna, Grzybowa, Leśna, Łąkowa, Nowa, Torowa, Wesoła, Zajęcza, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo, Przechody, Sawiny Gród, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

19

16

20

18

15

16

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

19

16

20

18

15

16

Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary

19

16

20

18

15

16

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

31 sierpień

Miejscowość:

Czyżyki, Dubicze Osoczne, Kotówka, Mochnate,
Nowoberezowo, Nowokornino,

Puciska, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża,
Wasilkowo, Wygoda.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu

Miesiące

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Data

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki

20

17

21

19

16

20

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

20

17

21

19

16

20

Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary

20

17

21

19

16

20

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

31 sierpień

Miejscowość:

Borek, Budy Leśne, Chytra, Czerlonka Leśna, Lipiny,
Łozice, Orzeszkowo:
Wierzchowskie,Sosnówka, Olszyna, Podrostyniec,
Zatrostyniec, Bokówka,
Wygon, Mostek, Pasieczniki Duże, Progale, Sacharewo,
Topiło.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.