Ilustracja do artykułu

Gmina Hajnówka nabrała obecnego kształtu w wyniku decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 27 marca 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 czerwca 1930 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Hajnówka w powiecie bielskim, województwie białostockiem

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 12 lipca 1934 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie bielskim, województwie białostockiem

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w powiecie bielskim, województwie białostockim

UCHWAŁA Nr 16/V Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu hajnowskiego.

19. gromadę Nowoberezowo z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Nowoberezowie; w skład nowo utworzonej gromady wchodzą obszary dotychczasowych gromad: Borek, Chytra, Dubicze Osoczne, Czyżyki, Kojły, Nowoberezowo, Nowokornino i Szostakowo oraz obszar miejscowości Putiska z dotychczasowej,
21.gromadę Dubiny z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Dubinach; w skład nowoutworzonej gromady wchodzą obszary dotychczasowych gromad: Dubiny, Lipiny, Postołowo i wieś Bielszczyzna z dotychczasowej gromady Bielszczyzna z gminy Nowoberezowo oraz gromady Nowosady i Kotówk a z gminy Łosinka,
22. gromadę Orzeszkowo z siedzibą gromadzkiej rady naro dowej w Orzeszkowie; w skład nowoutworzonej gromady wchodzą obszary dotychczasowych gromad Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Witowo i Istok z gminy Dubicze Cerkiewne, gromada Topiło oraz miejscowości Długi Bród, Piaski i Zabagonie z dotychczasowej gromady Wiluki z gminy Policzna

Gmina Hajnówka została utworzona Uchwałą Nr XXI/72/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim.

§ 8 pkt 1 w/w uchwały: gminę Hajnówka z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Hajnówce; w skład nowo utworzonej gminy wchodzą obszary sołectw: Bielszczyzna, Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Dubiny, Kotówka, Lipiny, Łozice, Mochnate , Nowe Berezowo (obecnie Nowoberezowo), Nowy Kornin (Obecnie Nowokornino), Nowosady, Olchowa Kładka, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Postołowo, Progale, Puciska , Rzepiska, Sawiny Gród, Skryplewo , Stare Berezowo, Trywieża, Wierzchowskie, Wasilkowo, Wygoda;