Ilustracja do artykułu

Gmina Hajnówka nabrała obecnego kształtu w wyniku decyzji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim.

Ilustracja do artykułu
Aby mierzyć drogę przyszłą
Trzeba wiedzieć, skąd się przyszło
                             Cyprian Kamil Norwid