komunikacja drogi mapa

Gmina Hajnówka położona jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym:

 •     Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka,
 •     Nr 691 Hajnówka - Kleszczele,
 •     Nr 689 Brańsk - Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża.

Zarządcą tych dróg jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podległy pod Podlaski Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Stan dróg jest niezadowalający. Wymagają one napraw i remontów. Zaznaczone one są na mapie nr 3 kolorem czerwonym oraz przedstawione na mapie nr 2.


Drugą kategorię dróg na terenie Gminy Hajnówka stanowią drogi będące własnością Starostwa Hajnowskiego w Hajnówce. W większości mają one nawierzchnię asfaltową. Są to drogi:

 •     Nr 03664 Łosinka - Jagodniki
 •     Nr 03707 Stary Kornin - Krywiatycze
 •     Nr 03702 Stare Berezowo - Stary Kornin
 •     Nr 03709 Dubicze Osoczne - Borek
 •     Nr 03710 droga wojewódzka nr 689 - Chytra
 •     Nr 03699 Poryjewo - Orzeszkowo - Sacharewo
 •     Nr 03700 Orzeszkowo - Łozice
 •     Nr 03711 Progale - droga wojewódzka nr 689
 •     Nr 03695 Lipiny - Hajnówka
 •     Nr 03694 droga wojewódzka nr 685 - Postołowo
 •     Nr 03669 Hajnówka - Bielszczyzna - Dubiny
 •     Nr 03668 koniec miasta Hajnówka - Czyżyki - Nowokornino
 •     Nr 03667 Dubiny - Wólka
 •     Nr 03670 Borysówka - Wasilkowo
 •     Nr 03666 Kuraszewo - Nowokornino
 •     Nr 03671 Nowiny - Rzepińska