Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów

Sołectwo

Data zebrania

Miejsce zebrania

1.

RZEPISKA

19.01.2019r. godz. 17:00

świetlica wiejska

2.

KOTÓWKA

19.01.2019r. godz. 17:00

świetlica wiejska

3.

WASILKOWO

20.01.2019r. godz. 17:00

Dom mieszkańca Wasilkowo 37

4.

BOREK

21.01.2019r. godz. 18:00

dom sołtysa

5.

TRYWIEŻA

27.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

6.

POSTOŁOWO

27.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

7.

NOWOSADY

27.01.2019r. godz. 16:00

świetlica wiejska

8.

LIPINY

23.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

9.

PASIECZNIKI DUŻE

28.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

10.

DUBICZE OSOCZNE

31.01.2019r. godz. 18:00

Dom mieszkańca Dubicze Osoczne 53

11.

BIELSZCZYZNA

22.01.2019r. godz. 18:00

dom sołtysa

12.

NOWOBEREZOWO

23.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

13.

ORZESZKOWO

23.01.2019r. godz. 18:00

szkoła podstawowa

14.

BORYSÓWKA

24.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

15.

DUBINY

26.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

16.

STARE BEREZOWO

27.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

17.

PUCISKA

28.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

18.

CZYŻYKI

28.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

19.

MOCHNATE

29.01.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska

20.

TOPIŁO

30.01.2019r. godz. 16:00

dom sołtysa

21.

ŁOZICE

29.01.2019r. godz. 17:00

dom sołtysa

22.

WYGODA

29.01.2019r. godz. 18:30

dom sołtysa

23.

PROGALE

29.01.2019r. godz. 16:00

dom sołtysa

24.

CHYTRA

30.01.2019r. godz. 19:00

świetlica wiejska

25.

NOWOKORNINO

01.02.2019r. godz. 18:00

świetlica wiejska