Solectwa Gminy Hajnówka - mapa poglądowa

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się 38 miejscowości w 25 sołectwach.

Wieś sołecka

Bielszczyzna

Dubicze Osoczne

Mochnate

Pasieczniki Duże

Stare Berezowo

Borek

Dubiny

Nowoberezowo

Postołowo

Topiło

Borysówka

Kotówka

Nowokornino

Progale

Trywieża

Chytra

Lipiny

Nowosady

Puciska

Wasilkowo

Czyżyki

Łozice

Orzeszkowo

Rzepiska

Wygoda