7 maja 2024 r. o godz. 9:00 rozpoczęła się I sesja Rady Gminy kadencji 2024-2029, następnie odbyła się II sesja Rady Gminy. 15 radnych odebrało zaświadczenia o wyborze i złożyło uroczyste ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
Zaświadczenie odebrała również Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz oraz złożyła ślubowanie: "Obejmując urząd wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
 

 

PORTAL MIESZKAŃCA Gminy Hajnówka - mogą tu Państwo znaleźć porządek obrad oraz głosowania z sesji Rady Gminy Hajnówka


Na sesji na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Wiktor Grygoruk, na Wiceprzewodniczących zostali wybrani: Stanisław Sokołowski oraz Roman Sołowianiuk.

 

Wybrano również składy komisji działających w Radzie Gminy.

 

Komisja Rewizyjna:

 • Monika Skiepko
 • Marzena Iwaniuk
 • Jan Kraśko
 • Alina Jarosz - Szereszewiec

 

Komisja Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 • Jarosław Kot
 • Walentyna Biryłko
 • Łukasz Treszczotko
 • Roman Sołowianiuk
 • Stanisław Sokołowski

 

Komisja Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska:

 • Hubert Łukasiewicz
 • Grażyna Sacharczuk
 • Iwona Romaniuk
 • Agnieszka Daniluk
 • Mikołaj Golonko

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Grażyna Sacharczuk
 • Walentyna Biryłko
 • Iwona Romaniuk
 • Alina Jarosz - Szereszewiec
 • Marzena Iwaniuk