Solectwa Gminy Hajnówka - mapa poglądowa

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się 38 miejscowości w 25 sołectwach.