Dubiny stanowią największą jednostkę osadniczą Gminy Hajnówka. Bliskość miasta Hajnówka, położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i rozbudowana sieć infrastruktury wodno – kanalizacyjnej sprawiają, iż miejscowość posiada atrakcyjną ofertę inwestycyjną – w zakresie zabudowy jednorodzinnej. Gmina Hajnówka nie ustaje w staraniach zmierzających do zapewnienia równego dostępu do infrastruktury komunikacyjnej – wszystkim mieszkańcom. W chwili, gdy pisane są niniejsze słowa prowadzone są prace zmierzające do modernizacji ul. Łąkowej na odcinku od drogi powiatowej Dubiny – Postołowo do rzeki Leśnej Prawej – I etap. W ramach modernizacji wykonane zostanie 262 mb nawierzchni z kostki brukowej. Całkowita wartość inwestycji zamknie się w 487 804 zł. Ponadto przygotowane są projekty na przebudowę kolejnych odcinków ul. Łąkowej, ul. Torowej oraz drogi Dubiny – Lipiny wraz z pełną infrastrukturą. Zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2019.

W cieniu brzozowego zagajnika wyrasta długo oczekiwana przez mieszkańców Lipin altana. Jest to już 5 tego typu obiekt małej architektury na terenie Naszej Gminy w ciągu ostatnich 5 lat.

Mochnate o tej porze roku urzeka kwitnącymi owocami jarzębiny – której bujnymi koronami może poszczycić się prawie każde gospodarstwo. Od lipca w miejscowości przybył nowy powód do dumy, a jest nim zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej.

Z dniem 13 sierpnia teren placu budowy – stanowiący główną ulicę wsi w Olchowej Kładce został przekazany dla wyłonionego w ramach przetargu Wykonawcy. W chwili gdy pisane są te słowa inwestycja powoli nabiera rozpędu – przeprowadzono karczowania poboczy oraz wytyczono granice przebiegu inwestycji.

W pierwszych dniach maja zakończono prace związane z remontem tarasu przy budynku GCK w Dubinach. Zadanie polegało na częściowej wymianie słupków drewnianych, spróchniałych krokwi i wykonaniu nowego pokrycia z tworzywa PCV. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła 4 199,85 zł.